Taller Cos i Ment

,


És un taller de consciència corporal i recerca dels camins per a ser en el
propi cos de forma descansada, amb menys tensió i esforç i a moure’s
amb més llibertat i fluïdesa. Inclou el coneixement del cos i la forma en
que es fa servir a la vida diària: l’atenció, la relaxació, el contacte, els
moviments senzills i accessibles, etc. També l’aprenentatge d’estratègies
per a millorar l’estat físic i per afavorir el benestar, el bon ús del cos i el
desenvolupament del seu poder expressiu. Es creen les condicions que
permeten la percepció de les relacions ocultes entre habituals tensions
musculars excessives i determinats elements emocionals (l’ansietat, la por,
la timidesa o la irritabilitat, per exemple) de manera que, amb la pràctica,
els dos es van transformant.