Taller Cos i Ment

,


És un taller de consciència corporal i recerca dels camins per a ser en el
propi cos de forma descansada, amb menys tensió i esforç i a moure’s
amb més llibertat i fluïdesa. Inclou el coneixement del cos i la forma en
que es fa servir a la vida diària: l’atenció, la relaxació, el contacte, els
moviments senzills i accessibles, etc. També l’aprenentatge d’estratègies
per a millorar l’estat físic i per afavorir el benestar, el bon ús del cos i el
desenvolupament del seu poder expressiu. Es creen les condicions que
permeten la percepció de les relacions ocultes entre habituals tensions
musculars excessives i determinats elements emocionals (l’ansietat, la por,
la timidesa o la irritabilitat, per exemple) de manera que, amb la pràctica,
els dos es van transformant.

1 comentaris:

smith ha dit...

Greatest Developers Of Free Slot Games With Out Downloading
Just like 카지노사이트 in the paid model, you'll be able to win without limits on the free online slots